Hội Đồng hương Bắc Ninh tại TP.HCM tích cực phối hợp với tỉnh đưa người dân Bắc Ninh trở về quê hương!

Hội Đồng hương Bắc Ninh tại TP.HCM đang tích cực phối hợp với tỉnh trong việc rà soát, xây dựng phương án đưa người dân Bắc Ninh trở về quê hương!

Website chính thức của Hội: https://donghuongbacninh.vn

Fanpage chính thức: fb.com/donghuongbacninh.vn

Gmail: hoidonghuongBNHCM@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.