Điều Lệ

ĐIỀU LỆ

HỘI ĐỒNG HƯƠNG BẮC NINH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1.  Tên gọi, biểu tượng:

 1. Tên tiếng Việt: Hội đồng hương Bắc ninh (HĐHBN) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Tên giao dịch quốc tế: Bac Ninh fellowship association in Ho Chi Minh City

Điều  2.  Tôn chỉ, mục đích:

 1. Hội đồng hương Bắc Ninh là tổ chức tự nguyện của bà con, cô bác, anh – chị em quê ở Tỉnh Bắc Ninh; đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Hội luôn hướng về quê hương Bắc Ninh – góp một phần nhỏ bé thông qua các hoạt động hữu ích, chăm lo, chia sẻ những khó khăn của quê hương, đồng thời góp công, góp của trong khả năng của Hội và các Hội viên, cùng đầu tư phát triển quê hương Bắc Ninh.
 3. Ban Chấp hành lâm thời Hội đồng hương Bắc ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy ý kiến thống nhất của Bà Con quê Bắc Ninh đang sinh sống lập nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 2 năm 2012 về Điều lệ tạm thời Hội để làm tôn chỉ, mục đích thực hiện.

Điều 3. Biểu tượng của hội:

Điều 4.  Con dấu, Trụ sở:

 1. Con dấu: Hội đồng hương Tỉnh Bắc Ninh tại TP.HCM.
 2. Trụ sở: Nhà số: 106, Đường Nguyễn Giản Thanh, phường: 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI

Điều 5: Nhiệm vụ của Hội:

 1. Là tập hợp, đoàn kết, động viên bà con quê hương Bắc Ninh, chia sẻ những vui, buồn, thương yêu gắn bó với nhau để vượt qua những khó khăn thường nhật với nguyện vọng xây dựng gia đình hạnh phúc – ấm no, khuyến khích nhau làm giàu chính đáng để góp phần xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh giàu đẹp.
 2. Hội luôn gắn bó mật thiết với quê hương Kinh Bắc mà chỗ dựa tinh thần là lãnh đạo Tỉnh Bắc Ninh.
 3. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích hội.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 6: Tiêu chuẩn hội viên:

Tất cả mọi người quê quán Bắc ninh đủ 18 tuổi trở lên (kể cả dâu hoặc dể) đang công tác, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh; thừa nhận và tự nguyện thực hiện điều lệ Hội, tự nguyện ra nhập hội, tự nguyện đóng hội phí và tham gia sinh hoạt đầy đủ đều được công nhận là Hội viên Hội Đồng Hương Bắc Ninh tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điều 7: Điều kiện, thủ tục kết nạp Hội viên:

Người có yêu cầu tham gia sinh hoạt Hội đồng hương Bắc Ninh, trực tiếp gặp Chi hội trưởng đề đạt nguyện vọng xin nhập hội; Chi hội trưởng ghi tên, tuổi, quê quán, địa chỉ liên lạc vào danh sách hội viên và được công bố hội viên mới tại kỳ họp chi hội gần nhất.

Điều 8:  Quyền của Hội viên:

Hội viên có quyền:

 1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về nội dung điều lệ hội, các chủ trương hoạt động của hội, được hưởng những phúc lợi của hội và có quyền ứng cử vào các vị trí lãnh đạo của chi hội và các ban của Ban chấp hành.
 2. Trình bày hoàn cảnh, nguyện vọng và thông báo những thành tích của con – cháu đạt được trong học tập và công tác để nhận được sự giúp đỡ, cổ vũ – tôn vinh về tinh thần, vật chất.
 3. Được xin ra khỏi hội khi tự xét thấy không còn nguyện vọng hoặc không đủ điều kiện tham gia hội.

Điều 9:  Nghĩa vụ của hội viên:

Hội viên có nghiã vụ:

 1. Chấp hành nghiêm các tôn chỉ, mục đích của hội, gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no – hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư.
 2. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội nơi ở và nơi làm việc nhằm giúp đỡ về tinh thần, vật chất các hội viên và cộng đồng khi gặp khó khăn. Chấp hành sự phân công của hội.
 3. Hội viên phải giữ gìn đoàn kết thống nhất trong hội; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi lẫn nhau, giới thiệu hội viên mới và tự nguyện đóng hội phí.
 4. Hội viên bỏ sinh hoạt chi hội, sinh hoạt hội nhiều lần, không tham gia các phong trào của hội và không đóng hội phí thì tùy tình hình thực tế Chi hội xóa tên trong danh sách hội viên và báo cáo lên Ban chấp hành hội.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 10:  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:

 1. Hội đồng hương Bắc Ninh tại Thành Phố Hồ Chí Minh được tổ chức trong địa bàn Thành phố gồm: các chi hội, các câu lạc bộ, các tổ chức được lập ra dựa trên sự phân bố dân cư có đông đảo bà con anh em Bắc Ninh sinh sống.
 2. Ban Chấp hành của hội do hội nghị toàn thể hội viên bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Số lượng thành viên Ban Chấp hành từ 25 đến 30 người, tùy thuộc vào số lượng hội viên, địa bàn hoạt động và do hội nghị từng nhiệm kỳ quyết định.
 3. Ban Chấp hành bầu ra Chủ Tịch, các phó chủ tịch, thủ quỹ, một nhân viên chuyên trách và các ủy viên.
 4. Thành lập các chi hội tại các quận, huyện, địa bàn có đông bà con sinh sống và công tác. Chi hội có chi hội trưởng do Ban chấp hành chỉ định và là thành viên trong Ban chấp hành, một chi hội phó và một thủ quỹ.
 5. Câu lạc bộ Doanh nhân: Bao gồm các doanh nhân quê Bắc Ninh đang sinh sống, hoạt động tại Thành phố và các tỉnh bạn, các doanh nhân khác có nguyện vọng tham gia; Câu lạc bộ có Chủ nhiệm và 03 phó chủ nhiệm, sẽ có quy chế hoạt động riêng.
 6. Câu lạc bộ khuyến học sẽ có quy chế hoạt động riêng; có quy chế khen thưởng các cháu học sinh tiêu biểu, các cháu có thành tích suất sắc trong nghiên cứu khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại tỉnh Bắc Ninh.
 7. Câu lạc bộ Hát dân ca quan họ, câu lạc bộ Thơ kinh bắc hoạt động theo quy chế riêng.

 

Điều 11.  Đại hội:

 1. Hội nghị thường niên: lấy ngày hội Lim là ngày truyền thống hàng năm (từ ngày 13 đến ngày 15 tháng giêng – thứ bẩy hoặc chủ nhật) để tổng kết hoạt động của hội, xây dựng chương trình hoạt động trong năm, tổ chức chúc thọ các bậc cao niên: 70, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi; tôn vinh những học sinh tiêu biểu, những doanh nhân có nhiều thành tích đóng góp trong năm, đồng thời báo cáo về địa phương để vinh danh, khen thưởng
 2. Nội dung chính của đại hội là tổng kết công tác lãnh đạo của Ban chấp hành cũ, biểu dương những cá nhân, chi hội có thành tích hoạt động suất sắc trong phong trào hội và thông qua phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới, bầu cử Ban chấp hành.
 3. Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành và của các chi hội quy định là 5 năm.

Điều 12: Cơ quan lãnh đạo các cấp của hội:

Ban chấp hành có nhiệm vụ:

 1. Tổ chức chỉ đạo các chi hội, các câu lạc bộ thực hiện tôn chỉ, Điều lệ hội, những chủ trương của hội nghị hội; quyết định những chủ trương đối nội, đối ngoại và chuẩn bị nội dung sinh hoạt Ban chấp hành định kỳ và sinh hoạt hội hàng năm.
 2. Họp Ban chấp hành thường lệ ba tháng một lần; họp bất thường khi cần thiết. Chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các chi hội, giữa các câu lạc bộ trong hệ thống của hội; quyết định một số vấn đề về tổ chức, cán bộ của các chi hội và các câu lạc bộ.
 3. Kết hợp cùng với các chi hội, câu lạc bộ để thăm viếng, giúp đỡ những gia đình hội viên khi gặp những tai nạn hiểm nghèo.

Chi hội có nhiệm vụ:

 1. Duy trì tổ chức và hoạt động của các chi hội; nắm bắt kịp thời những trường hợp hiếu, hỷ, hoàn cảnh khó khăn đột xuất và những thông tin của các hội viên trong chi hội để đề xuất Ban Chấp hành.
 2. Tổ chức thăm viếng những hội viên trong chi hội gặp hoàn cảnh khó khăn như: hiếu, hỷ, tai nạn, ốm đau…
 3. Vận động các hội viên trong chi hội ủng hộ, giúp đỡ những hội viên khi gặp khó khăn đặc biệt.
 4. Các thông tin của Ban Chấp hành hoặc của hội cần cho hội viên, thì chi hội trưởng và chủ nhiệm các câu lạc bộ phải có trách nhiệm thông báo nhanh nhất.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH CỦA HỘI.

Điều 13: Thu chi và quản lý tài chính của Hội:

 1. Tài chính của Hội từ huy động của các doanh nhân, các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân ở trong, ngoài nước và các khoản thu khác.
 2. Ban chấp hành quy định thống nhất chế độ quản lý tài chính của Hội, chi tiêu có chứng từ đầy đủ, hàng năm có báo cáo công khai minh bạch. Mức đóng hội phí tùy theo hội viên đóng góp và nộp cho chi hội.
 3. Chi hội được giữ lại 100% tiền hội phí do hội viên đóng góp để sử dụng vào các mục đích chính đáng của chi hội.
 4. Kinh phí chi cho một đám tang của hội viên là: Một vòng hoa.

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

Điều 14: Khen thưởng:

 1. Các cá nhân có đóng góp suất sắc, có tài trợ lớn cho hội sẽ được Ban chấp hành hội vinh danh hàng năm, đồng thời báo về địa phương để được khen thưởng.
 2. Các cháu học sinh – sinh viên có thành tích học tập suất sắc cấp Quận, cấp thành phố & cấp quốc gia, có những đề tài khoa học được nhà nước vinh danh và những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được Ban chấp hành tổ chức khen thưởng vào dịp cuối năm hoặc đề nghị hội cấp học bổng.

Điều 15: Kỷ Luật:

 1. Các hội viên không chấp hành tôn chỉ, mục đích điều lệ hội, có biểu hiện thiếu trung thực và gây mất đoàn kết trong chi hội và trong hội thì tùy mức độ để chi hội góp ý giáo dục nếu không sửa chữa thì đề nghị Ban chấp hành xét kỷ luật.
 2. Những cá nhân vi phạm pháp luật, không đủ tư cách công dân sẽ bị xóa tên ra khỏi hội.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Sửa đổi, bổ xung điều lệ Hội:

Chỉ có Đại hội đại biểu toàn thể hội viên tại Thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền sửa đổi điều lệ hội.

Việc sửa đổi, bổ xung điều lệ phải được ít nhất 2/3 số đại biểu tham dự  đại hội toàn thể biểu quyết tán thành.

Điều 17: Hiệu lực thi hành:

          Điều lệ này gồm 7 chương, 17 điều đã được Đại hội đại biểu Hội đồng hương Bắc Ninh tại TPHCM thông qua ngày 19 tháng 02 năm 2012.

Điều lệ này chỉ có hiệu lực theo quyết định cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt./.

BAN CHẦP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã kỹ)

Bùi Xuân Khu