Công văn của Sở GTVT TPHCM tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Bắc Ninh ra sân bay

Đầu mối trao đổi phối hợp:

  • Hội đồng hương Bắc Ninh tại TPHCM ông Nguyễn Văn Kính: 0903 974 046
  • Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ và thực hiện


Leave a Reply

Your email address will not be published.